A Szigetközi Tájvédelmi körzetet az 1/1987.(III.19.) OKTH rendelkezés hozta létre, ezt 1990-ben módosították.
*
*

A rendelet módosítához 1990-ben készült a TK alapterve.
*

Kérés a környezetvédelmi minisztertől, három környezetvédő szervezet javaslata 2002 decemberében.
*

a TK bővítését kimondó rendelkezés mellékletéhez szükséges helyrajzi számok - lezárva: 2004 januárjában
*

2003 őszén a Reflex Környezetvédő Egyesület - a Nemzeti Park felkérésére - elkészítette a TK részletes kezelési tervét,
ennek része a környezeti jellemzőket összefoglaló dolgozat.