[ vissza a térképek tartalomjegyzékéhez ]

A szigetközi hullámtér az 1994. évi medermorfológiai felmérés szerint.

Az ábra a Duna és a hullámtéri mellékágak partvonalát (kék vonal), a zárásokat (piros vonal) és az árteret határoló töltést (barna vonal) tünteti fel.

A térkép nagyítva is megtekinthető.

A térkép geográfiailag - jó közelítéssel - a "jelen állapot", mert 1994 óta a hullámtérben - morfológiai értelemben - kevés változás történt. A Duna-mederben Dunakilitinél fenékküszöb épült (1995), fölötte két mellékág-zárást elbontottak. 1994 óta a természetes változások legfeltűnőbbike újabb szigetek állandósulása a Duna-mederben.