A SZIGETKÖZI KUTATÁSOKRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK
vissza a főlapra
A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény (elterjedt néven üvegzseb törvény) az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. egyes rendelkezéseit módosította. Közzétételi kötelezettséget ír elő az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre. E törvényt a 2012. évi LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 59. pontja hatályon kívül helyezte, ám ez nem érinti a hatályon kívül helyező törvény hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

Az MTA Szigetközi Munkacsoport keretében folyó kutatásoknak csak egy részére vonatkozik a nyilvánosságot előíró törvényi előírás. Az áttekinthetőség érdekében, a jelen oldal valamennyi szigetközi kutatás támogatását tartalmazza a 2007-2013 időszakra.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény a Szigetközi térség vízügyi feladatainak elvégzése hivatott fejezeti kezelésű előirányzatot megszüntette. 2012-ben a kormányzat nem támogatta a szigetközi kutatásokat.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013-ban saját költségvetési fejezetéből biztosított 10 millió forintot a feladatok ellátására. Az "1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a Szigetköz ökológiai monitoringját végző intézmények támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról" hozott határozat rendelkezik a pénzek átcsoportosításáról.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
"10/2/6 Szigetköz kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése - 150 millió Ft"
költségvetési külön kerete terhére finanszírozott 2007. évi szigetközi kutatások jegyzéke

Az MTA munkacsoport monitoring tevékenységének támogatása összesen: 58 millió Ft
téma
intézmény
témafelelős
szerződéses
összeg
[ millió Ft ]
Medermorfológia, szedimentáció
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Sass Jenő
0
Hidrogeológia
Magyar Állami Földtani Intézet
Scharek Péter
6,0
Felszín alatti vizek utánpótlódása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Liebe Pál
9,0
Területhasználatok változása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Licskó Béla
4,8
Az erdők monitoringja
Erdészeti Tudományos Intézet
Illés Gábor
6,0
Talajnedvesség, gyomok
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-
és Élelmiszertudományi kar
Koltai Gábor
5,0
Botanika
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Hahn István
5,0
Hidrobiológia
MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás
Berczik Árpád
8,0
Algák és mohák
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár
Buczkó Krisztina
3,2
Zoológia
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
Mészáros Ferenc
7,0
Koordináció, szintézis
MTA Szigetközi Munkacsoport
Láng István
4,0

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
"10/2/6 Szigetköz kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése - 100 millió Ft"
költségvetési külön kerete terhére finanszírozott 2008. évi szigetközi kutatások jegyzéke

Az MTA munkacsoport monitoring tevékenységének támogatása összesen: 60,2 millió Ft
téma
intézmény
témafelelős
szerződéses
összeg
[ millió Ft ]
Medermorfológia, szedimentáció
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Sass Jenő
4,0
Hidrogeológia
Magyar Állami Földtani Intézet
Scharek Péter
6,0
Felszín alatti vizek utánpótlódása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Szalai József
7,0
Területhasználatok változása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Licskó Béla
6,0
Az erdők monitoringja
Erdészeti Tudományos Intézet
Illés Gábor
6,0
Talajnedvesség, gyomok
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-
és Élelmiszertudományi kar
Koltai Gábor
5,0
Botanika
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Hahn István
4,0
Hidrobiológia
MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás
Berczik Árpád
7,0
Algák és mohák
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár
Buczkó Krisztina
3,2
Zoológia
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
Mészáros Ferenc
7,0
Koordináció, szintézis
MTA Szigetközi Munkacsoport
Láng István
5,0

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
"10/2/6 Szigetköz kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése - 75 millió Ft"
költségvetési külön kerete terhére finanszírozott 2009. évi szigetközi kutatások jegyzéke

Az MTA munkacsoport monitoring tevékenységének támogatása összesen: 21,2 millió Ft
téma
intézmény
témafelelős
szerződéses
összeg
[ millió Ft ]
Medermorfológia, szedimentáció
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Sass Jenő
0
Hidrogeológia
Magyar Állami Földtani Intézet
Scharek Péter
2,0
Felszín alatti vizek utánpótlódása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Szalai József
0
Területhasználatok változása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Licskó Béla
0
Az erdők monitoringja
Erdészeti Tudományos Intézet
Illés Gábor
3,0
Talajnedvesség, gyomok
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-
és Élelmiszertudományi kar
Koltai Gábor
3,0
Botanika
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Hahn István
2,0
Hidrobiológia
MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás
Berczik Árpád
3,5
Algák és mohák
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár
Buczkó Krisztina
1,2
Zoológia
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
Mészáros Ferenc
3,5
Koordináció, szintézis
MTA Szigetközi Munkacsoport
Lamm Vanda
3,0

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
"10/2/6 Szigetköz kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése - 20 millió Ft"
költségvetési külön kerete terhére finanszírozott 2010. évi szigetközi kutatások jegyzéke

Az MTA munkacsoport monitoring tevékenységének támogatása összesen: 11,8 millió Ft
téma
intézmény
témafelelős
szerződéses
összeg
[ millió Ft ]
Medermorfológia, szedimentáció
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Sass Jenő
0
Hidrogeológia
Magyar Állami Földtani Intézet
Scharek Péter
0
Felszín alatti vizek utánpótlódása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Szalai József
0
Területhasználatok változása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Licskó Béla
0
Az erdők monitoringja
Erdészeti Tudományos Intézet
Illés Gábor
2,0
Talajnedvesség, gyomok
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-
és Élelmiszertudományi kar
Koltai Gábor
2,0
Botanika
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Hahn István
2,0
Hidrobiológia
MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás
Berczik Árpád
2,0
Algák és mohák
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár
Buczkó Krisztina
0
Zoológia
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
Mészáros Ferenc
2,0
Koordináció, szintézis
MTA Szigetközi Munkacsoport
Lamm Vanda
1,8

A Vidékfejlesztési Minisztérium
"20/2/2 Szigetköz térség vízügyi feladatai, monitoring üzemeltetése - 20 millió Ft"
költségvetési külön kerete terhére finanszírozott 2011. évi szigetközi kutatások jegyzéke

Az MTA munkacsoport monitoring tevékenységének támogatása összesen: 10,8 millió Ft
téma
intézmény
témafelelős
szerződéses
összeg
[ millió Ft ]
Medermorfológia, szedimentáció
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Sass Jenő
0
Hidrogeológia
Magyar Állami Földtani Intézet
Scharek Péter
0
Felszín alatti vizek utánpótlódása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Szalai József
0
Területhasználatok változása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Licskó Béla
0
Az erdők monitoringja
Erdészeti Tudományos Intézet
Illés Gábor
1,8
Talajnedvesség, gyomok
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-
és Élelmiszertudományi kar
Koltai Gábor
1,8
Botanika
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Hahn István
1,8
Hidrobiológia
MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás
Berczik Árpád
1,8
Algák és mohák
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár
Buczkó Krisztina
0
Zoológia
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
Mészáros Ferenc
1,8
Koordináció, szintézis
MTA Szigetközi Munkacsoport
Lamm Vanda
1,8

A Vidékfejlesztési Minisztérium
saját költségvetési keretéből finanszírozott 2013. évi szigetközi kutatások jegyzéke

Az MTA munkacsoport monitoring tevékenységének támogatása összesen: 8,6 millió Ft
téma
intézmény
témafelelős
szerződéses
összeg
[ millió Ft ]
Medermorfológia, szedimentáció
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Sass Jenő
0
Hidrogeológia
Magyar Állami Földtani Intézet
Scharek Péter
0
Felszín alatti vizek utánpótlódása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Szalai József
0
Területhasználatok változása
Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
Licskó Béla
0
Az erdők monitoringja
Erdészeti Tudományos Intézet
Illés Gábor
1,6
Talajnedvesség, gyomok
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-
és Élelmiszertudományi kar
Koltai Gábor
1,4
Botanika
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Hahn István
1,4
Hidrobiológia
MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás
Berczik Árpád
1,4
Algák és mohák
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár
Buczkó Krisztina
0
Zoológia
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
Mészáros Ferenc
1,4
Koordináció, szintézis
MTA Szigetközi Munkacsoport
Lamm Vanda
1,4